Gerçek bir sanatçı

ilham alan değil,

diğerlerine ilham olandır.

Salvador Dali